Odeljenja u SrbijiOdeljenja u Srbiji

Odeljenje za dečju i adolescentnu ginekologiju
Republičkog centra za planiranje porodice pri
Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“

Tel 011 3108278

Lekari i stručni saradnici

Dr Katarina Sedlecki, načelnik Republičkog centra za planiranje porodice. Rođena 1958. godine. Medicinski fakultet završila je 1982. godine, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1991. godine. Magistarirala je 1988. godine, doktorirala 1999. godine. Sve titule stekla je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Oblasti posebnog interesovanja: ginekologija dečjeg i adolescentnog uzrasta, reproduktivno zdravlje mladih, planiranje porodice.
tel. 011 3108278;

Dr Gordana Rajin, šef Odeljenja za promociju reproduktivnog zdravlja i stručno-metodološku delatnost u oblasti planiranja porodice i zaštite reproduktivnog zdravlja stanovništva Srbije. Rođena 1955. godine. Medicinski fakultet završila je 1980. godine u Beogradu, specijalizaciju iz socijalne medicine 1990. godine, takođe u Beogradu. Oblast posebnog interesovanja: promocija zdravlja.
tel. 011 3108284;

Dr Zoran Stanković, šef Odeljenja za dečju i adolescentnu ginekologiju. Rođen 1966. godine. Medicinski fakultet završo je 1991. godine, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1998. godine. Magistrirao je 2005., doktorirao 2007. godine u oblasti dijagnostike i lečenja tumora jajnika kod devojčica i adolescentkinja. Sve titule steko je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Položio međunarodni ispit i postao član FIGIJ (Međunarodna federacija za dečju i adolescentnu ginekologiju) 2004., u Atini. Stručno se usavršavršavao i u Francuskoj, Austriji i Švajcarskoj. Oblasti posebnog interesovanja: ginekologija dečjeg i adolescentnog uzrasta, endoskopske (minimalno invazivne) operativne metode i reproduktivno zdravlje mladih.
tel. 011 3108278;

Dr Ilijana Mažibrada, rođena 1966. godine. Medicinski fakultet završila je 1990. godine na Sveučilištu u Rjeci, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1997. godine u Beogradu. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je 2004. godine magistrirala na temu “Alternativna hormonska kontracepcija i adolescentno doba”. Oblasti posebnog interesovanja: ginekologija dečjeg i adolescentnog uzrasta, reproduktivno zdravlje mladih, endoskopska hirurgija, endokrinologija reproduktivnog sistema i patologija dojke dečjeg i adolescentnog uzrasta.
tel. 011 3108278;

Dr Svetlana Perović, rođena 1966. godine. Medicinski fakultet završila je 1992. godine, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1997. godine. Magistrirala je 1999. godine. Sve titule stekla je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Oblasti posebnog interesovanja: ginekologija dečjeg i adolescentnog uzrasta, reproduktivno zdravlje mladih, citološka dijagnostika i patologija dojke u dečjem i adolescentnom uzrastu.
tel. 011 3108278;

Psiholog Maja Radojević, rođena 1959. godine, a na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirala 1987. godine. Dodatne edukacije u oblasti psihoterapije (transakciona analiza, REBT) i interaktivnih metoda učenja. Predmet posebnog interesovanja: savetovanje i psihoterapija adolescenata, razvoj programa grupne edukacije za primarnu prevenciju reproduktivnog zdravlja mladih.
tel. 011 3108279;

Dr Ljiljana Plavšić, rođena 1972. godine u Kraljevu. Medicinski fakultet završila je u januaru 1999. godine, a specijalizaciju iz pedijatrije u martu 2005. godine. Oblasti posebnog interesovanja: adolescentna medicina, ishrana i pedijatrijska endokrinologija. U junu 2009. odbtanila magistarsku tezu na poslediplomskim studijama iz ishrane.
tel. 011 3108207;

Dr Vesna Babić, rođena 1982. godine, a Medicinski fakultet u Beogradu završila 2006. godine. Pohađa poslediplomske studije na smeru Humana reprodukcija. Trenutno radi kao klinički lekar. Predmet posebnog interesovanja: adolescentna medicina, ishrana adolescenata, pedijatrijska endokrinologija.
tel. 011 3108207

Odeljenje za Ginekološku endokrinologiju IGA KCS sa jedinicom za adolescentnu ginekologiju
Ul. Koste Todorovića 26, Beograd
Tel. 011 3617-777