Kontakt za donacije

Radoja Dakića 6-8, 11070 Novi Beograd

PIB 106702116

Žiro račun br.: 205-159313-68

Tel. +381-11-3108 – 278

E mail: dagsimd@gmail.com