Internacionalna saradnja - EURAPAG

Evropsko Udruženje za dečju i adolescentnu ginekologiju zajedno sa NASPAG (Severno-američkim) i ALOGIA (Južno-američkim Udruženjem) kao i sa individualnim članovima iz zemanja sa ostalih kontinenata čine sastavni deo FIGIJ. Ponosimo se činjenicom da je Srbija jedan od osnivača EURAPAG o kome nešto više možete pročitati ovde.