Aktivnosti Udruženja

  • Drugi Simozijum DAGS je održan 01.10.2010.
  • 7. oktobra 2011. godine održan je TREĆI SIMPOZIJUM DEČJE I ADOLESCENTNE GINEKOLOGIJE SRBIJE.
  • U 2011. - 12. Evropski Kongres dečje i adolescentne ginekologije u Bugarskoj, od 26-29.5.2011.
  • U 2011. - Treći Simpozijum dečje i adolescentne ginekologije, 07.10.2011.u Beogradu
  • XVII Svetski kongres dečje i adolescentne ginekologije je održan marta 2013. godine u Hong-Kongu.
  • XIII Evropski Kongres dečje I adolescentne ginekologije je održan septembra 2014. u Londonu.
  • U 2015. Četvrti Simpozijuma dečije i adolescentne ginekologije 17.4.2015.
  • U 2016. Peti Simpozijum dečije i adolescentne ginekologije 01.4.2016
  • XVIII Svetski kongres PAG u Firenci, Italija, 25-28.6.2016.
  • XIV Evropski kongres PAG u Vilnusu, Litvanija, 7-10.6.2017.